12.02.2021 Już ponad 30% operatów przekazywanych jest do zasobu w postaci elektronicznej

Na początku 2021 r. przeprowadziliśmy ankiety w powiatach w zakresie liczby operatów technicznych wpływających do PZGiK. Wynika z nich, że liczba operatów technicznych w postaci elektronicznej cały czas rośnie. W styczniu 2021 r. już ponad 30% operatów technicznych przekazywanych do zasobu była...

11.02.2021 Kolejna sesja szkoleniowa w projekcie POWER zakończona

W zakończonej 11 lutego 2021 r. sesji szkoleniowej z cyklu „ Podnoszenie kompetencji cyfrowych e‑administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i...

11.02.2021 Nowe ortofotomapy w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne ortofotomapy dla obszaru miast Warszawa i Poznań o łącznej powierzchni 1 110 km 2 , opracowane przy wykorzystaniu zobrazowań lotniczych pozyskanych w 2020 roku. Ortofotomapy zostały przygotowane z pikselem 5 cm na zlecenie...