09.06.2021 Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

W formie wideokonferencji 9 czerwca 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej pod przewodnictwem Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego.  Przewodniczący Rady przedstawił najważniejsze działania Głównego Urząd Geodezji...

09.06.2021 Usługa WFS prezentująca skorowidze danych pomiarowych LIDAR

Opublikowaliśmy usługi WFS prezentujące skorowidze wszystkich danych pomiarowych LIDAR dostępnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Pierwsza z usług prezentuje dane pomiarowe LIDAR w podziale na poszczególne lata (od 2011 do 2019) w układzie wysokościowym...

09.06.2021 41 % operatów przekazywanych do zasobu w postaci elektronicznej

Na początku czerwca 2021 r. przeprowadziliśmy kolejną ankietę dotyczącą formy operatów technicznych wpływających do PZGiK. Wynika z niej, że liczba operatów technicznych w postaci elektronicznej utrzymuje się na poziomie jaki został osiągnięty w poprzednim miesiącu. W maju 2021 r. do zasobu...