10.02.2021 Pierwsze w 2021 r. posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

W formie wideokonferencji 10 lutego 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej pod przewodnictwem Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego.  Podczas spotkania przyjęto uchwałę nr 1 w sprawie Planu Pracy Rady Infrastruktury Informacji...

10.02.2021 Wizualizacja BDOO w QGIS

Dla ułatwienia użytkownikom korzystania z danych BDOO (Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych) opracowaliśmy wtyczkę do wizualizacji tych danych w oprogramowaniu QGIS. Dane BDOO w formacie GML można pobrać w serwisie www.geoportal.gov.pl z warstwy Dane do pobrania→ Topografia→ Baza...

10.02.2021 Modyfikacja wyszukiwania działek

W serwisie www.geoportal.gov.pl rozszerzyliśmy funkcjonalność narzędzia „Wyszukiwanie działek” poprzez wprowadzenie możliwości dodania geometrii działki do narzędzia „Szkicowanie” bezpośrednio po jej wyszukaniu. Dodanie geometrii działki, lub wielu działek, następuje poprzez użycie...