09.02.2021 Wspieraj dobre praktyki i zagłosuj w plebiscycie na „Najlepszy ODGiK szczebla powiatowego w roku 2020”

Już blisko 1000 osób zagłosowało w ogłoszonym przez Głównego Geodetę Kraju plebiscycie na  „Najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla powiatowego w roku 2020” . Jeszcze do 28 lutego 2021 r. osoby z uprawnieniami geodezyjnymi mogą zagłosować za pośrednictwem ...

09.02.2021 Nowe narzędzie „Wskaż budynek”

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy nową funkcjonalność „ Wskaż budynek ”. Dostęp do niej znajduje się w pasku narzędzi w lewej części interfejsu użytkownika aplikacji mapowej. Narzędzie pozwala na wskazanie budynku z warstwy „Ewidencja gruntów i budynków” i jego oznaczenie....

08.02.2021 Wyszukiwanie budynków w usłudze ULDK

Usługa lokalizacji działek katastralnych ULDK została wyposażona w funkcjonalność pozwalającą na wyszukiwanie budynków. Operacja wyszukiwania budynków jest możliwa na podstawie: identyfikatora budynku – request=GetBuildingById, współrzędnych XY – request=GetBuildingByXY . ...