28.07.2021 Rozporządzenie ws. GESUT opublikowane

W Dzienniku Ustaw z 28 lipca 2021 r pod numerem 1374 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii ws. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu . Do najważniejszych zmian wprowadzonych nowym rozporządzeniem należą: uproszczenie modelu danych oraz...

28.07.2021 Rozporządzenie w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju – opublikowane

W Dzienniku Ustaw z 28 lipca 2021 pod numerem 1373 zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju . Najważniejszymi cechami nowego rozporządzenia są: ...

28.07.2021 Modyfikacja narzędzia do pobierania danych z usług WFS

W serwisie www.geoportal.gov.pl udoskonaliliśmy narzędzie służące do bezpośredniego pobierania danych w postaci wektorowej z wykorzystaniem usług WFS. Wprowadzona zmiana umożliwia rysowanie obszaru na mapie w postaci dowolnego poligonu. Przyjęta modyfikacja ma na celu poprawę użyteczności...