05.07.2021 Prawdziwa ortofotomapa („true ortho”) w usługach WMS i WCS

Opublikowaliśmy usługi przeglądania WMS oraz pobierania WCS dotyczące prawdziwej ortofotomapy. Powyższe usługi są również dostępne bezpośrednio z poziomu serwisu mapy.geoportal.gov.pl Usługa WMS jest widoczna w grupie warstw Ortofotomapa → Prawdziwa ortofotomapa...

05.07.2021 Aktualny stan informatyzacji narad koordynacyjnych

Obecnie 65% powiatów wykorzystuje elektroniczne narzędzia do prowadzenia narad koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu. Największy poziom zaawansowania nadal utrzymuje się w województwie wielkopolskim, gdzie 29 powiatów wykorzystuje wdrożone rozwiązania, co stanowi cyfryzację...

02.07.2021 Rozpatrzono wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie nowego modelu quasi-geoidy

Rozpatrzono wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie nowego modelu quasi-geoidy Wszystkie podmioty chętne do udziału w konkursie na opracowanie nowego modelu quasi-geoidy, służącej do przeliczeń wysokości elipsoidalnych z układu PL-ETRF2000-GRS80h do wysokości normalnych...