27.07.2021 Aktualny stan informatyzacji narad koordynacyjnych

Obecnie już 69% powiatów wykorzystuje elektroniczne narzędzia do prowadzenia narad koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu. Największy poziom zaawansowania jest w województwie wielkopolskim, w którym narady elektroniczne prowadzone są już w 32 powiatach (89% wszystkich powiatów). ...

26.07.2021 Pozytywna ocena nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego w ankiecie Geoforum.pl

Prawie 90% ankietowanych czytelników serwisu www.geoforum.pl pozytywnie lub raczej pozytywnie oceniło zmiany w Prawie geodezyjnym i kartograficznym wprowadzone ubiegłoroczną ustawą nowelizującą. Szersza ocena poszczególnych elementów nowelizacji jest dostępna na stronie ...

26.07.2021 Przypominamy: już w czwartek otwarta wideokonferencja „Podsumowanie procesu nowelizacji Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne”

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski zaprasza na otwartą wideokonferencję „Podsumowanie procesu nowelizacji Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne” . Podczas spotkania zaprezentujemy podstawowe założenia nowych rozporządzeń – tych, które już obowiązują  oraz tych, które...