03.02.2021 Zaktualizowane wytyczne do modernizacji EGiB

Główny Urząd Geodezji i Kartografii opublikował 31 grudnia 2020 roku „ Wytyczne do przygotowania projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków i jej wykonania ” oraz „ Przykładowy projekt modernizacji ” z prośbą o przedstawienie uwag do zaproponowanej treści tych dokumentów. Dotychczas...

03.02.2021 Aktualizacja nazwy zbioru dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Informujemy, że w związku z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r . w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego , w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych została zaktualizowana...

02.02.2021 Opublikowano jednolity tekst ustawy o IIP

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Jednym z istotnych dla geodezji zapisów tej...