29.06.2021 Linie mozaikowania i aerotriangulacja dostępne w usługach WMS i WFS

W serwisie mapy.geoportal.gov.pl w grupie warstw „ Dane do pobrania” utworzyliśmy nową pozycję oznaczona jako „ Dane fotogrametryczne” i przenieśliśmy do niej istniejące już usługi dotyczące „Osnowy fotogrametrycznej” i „ Obrazów intensywnośc i” oraz dodaliśmy w niej nowe usługi „...

28.06.2021 Rozstrzygamy konkurs na najlepsze wykorzystanie usług WFS

W ogłoszonym przez Głównego Geodetę Kraju konkursie na aplikacje lub serwisy internetowe, które w kreatywny sposób wykorzystają usługi Web Feature Service (WFS) udostępniane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, komisja konkursowa postanowiła przyznać: w kategorii ogólnodostępna...

28.06 Uwolnienie danych wyzwala inicjatywy

Studenci kierunku „Kartografia i Geomatyka” Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w ramach przedmiotu „Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość” prowadzonego przez dr inż. Łukasza Halika, przygotowali projekt „Korona Gór Polski 3D” . Jak sami napisali...