22.07.2021 Rozporządzenie w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych zostało opublikowane

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw . Główne zmiany wprowadzone rozporządzeniem dotyczą: dostosowania do postępu technologicznego w...

22.07.2021 Nowe warstwa „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu” w Geoportalu

W serwisie mapy.geoportal.gov.pl dodaliśmy grupę warstw pod nazwą Programy rządowe , a w niej nową warstwę Program Oczyszczania Kraju z Azbestu . Publikowane dane pochodzą z Bazy Azbestowej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Dane w niej zawarte...

22.07.2021 Aktualizacja sekcji „Dane” serwisu www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl dokonaliśmy zmian w zakładce „ Dane ”, opisując szczegółowo wszystkie dane znajdujące się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. W opisie danych znajdziemy także szczegółowe informacje o towarzyszących im usługach przeglądania i...