20.01.2021 Zarejestrowano ponad 10 000 użytkowników portalu ZSIN

W styczniu 2021 r. liczba kont w portalu ZSIN przekroczyła 10 000. Największą grupę użytkowników stanowią pracownicy administracji rządowej oraz organów podatkowych (34%), którzy mają dostęp do danych z całego kraju. Drugą co do liczności grupę użytkowników tworzą ex aequo użytkownicy jednostek...

19.01.2021 31 stycznia 2021 r. kończy się możliwość klauzulowania na wniosek materiałów, które mogły podlegać uwierzytelnieniu

Przypominamy, że zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych, 31 stycznia 2021 r. jest ostatnim dniem , w którym dokumenty opracowane na podstawie prac geodezyjnych przyjętych do zasobu przed dniem 31 lipca...

19.01.2021 Wideokonferencja „Prezentacja laureatów konkursów Głównego Geodety Kraju” zakończona

Ponad 2 godziny trwało zorganizowane 19 stycznia 2020 r. spotkanie online, które otworzył Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski wraz z Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii Anną Kornecką. Następnie zwycięzcy plebiscytu na „Najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i...