14.07.2021 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

13 lipca 2021 r. w powiatach: oleckim i gołdapskim uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych. Wymiana zawiadomień w pierwszym powiecie ( mińskim ) została uruchomiona 17 grudnia 2020 i od tamtej...

13.07.2021 Nowa usługa WMS dla archiwalnej ortofotomapy standardowej

Przygotowaliśmy i udostępniliśmy do Państwa dyspozycji usługę sieciową WMS zapewniającą dostęp do archiwalnej ortofotomapy standardowej. Nowa usługa jest dostępna pod adresem: WMS:  https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/ORTO/WMS/StandardResolutionTime Ortofotomapa...

13.07.2021 Wsparcie finansowe we wdrażaniu układu PL-EVRF2007-NH dla kolejnych powiatów

W ostatnim miesiącu kolejnych 6 jednostek zwróciło się do Głównego Geodety Kraju o pomoc finansową we wdrażaniu układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH. Otrzymały propozycję pomocy finansowej i uzgadniane są szczegółowe warunki porozumień. Obecnie w 34 powiatach są realizowane prace objęte...