15.06.2021 Aktualny stan informatyzacji narad koordynacyjnych

Aktualnie 242 powiaty, co stanowi 64% wszystkich powiatów, wdrożyło elektroniczne narzędzia do prowadzenia narad koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu. W 182 powiatach narady koordynacyjne są prowadzone w pełni elektronicznie, w 41 powiatach elektronicznie przyjmowane są...

14.06.2021 Prawdziwa ortofotomapa („true ortho”) dla Gdyni i Sopotu.

Do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przyjęliśmy prawdziwą ortofotomapę (tzw. „true ortho”) dla obszaru miast Gdynia oraz Sopot (ponad 200 km 2 ). Prawdziwa ortofotomapa została opracowana ze zdjęć lotniczych z 2020 roku na zlecenie Urzędów Miast Gdyni oraz Sopotu. Prawdziwa...

11.06.2021 Ostatnia sesja szkoleniowa w projekcie POWER zakończona

W odbywającej się w dniach 7-11 czerwca 2021 r. sesji szkoleniowej z cyklu „ Podnoszenie kompetencji cyfrowych e‑administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...