14.05.2021 Rozpoczęto proces konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

Działając na podstawie stosownych upoważnień Główny Geodeta Kraju przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju. Treść...

14.05.2021 Województwo dolnośląskie dołącza do liderów we wdrażaniu układu PL-EVRF2007-NH

27 powiatów w województwie dolnośląskim prowadzi szczegółową osnowę wysokościową w układzie PL-EVRF2007-NH, co stanowi wdrożenie tego układu na poziomie 95%. Tym samym województwo dolnośląskie zrównało poziom wdrażania układu PL-EVRF2007-NH z województwem pomorskim. Do grona województw, w...

14.05.2021 28 sesja szkoleniowa w Projekcie POWER zakończona

W odbywającej się w dniach 10-14 maja 2021 r. sesji szkoleniowej z cyklu „ Podnoszenie kompetencji cyfrowych e‑administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...