01.12.2020 Wideokonferencja Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski zaprasza Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Geodetów Województw, Geodetów Powiatowych i Kierowników PODGiK na Spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej , które odbędzie się online 15 grudnia 2020 r. w godz....

01.12.2020 Wysokie wykorzystanie komunikacji z PESEL

W listopadzie 2020 r. z komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia EGiB i rejestrem PESEL skorzystano 203 745 razy, co daje 9 702 zapytań dziennie. Jednostkami samorządowymi, które najczęściej wykorzystują udostępnioną komunikację są:  toruński (woj....

30.11.2020 Nowe dane wysokościowe w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane wysokościowe w układzie PL-EVRF-2007-NH z 2020 roku pozyskane i opracowane w technologii lotniczego skanowania laserowego dla obszaru miasta Gliwice o łącznej powierzchni ok. 170 km 2 . Dane zostały wykonane na...