06.05.2021 Nowa mozaika z SENTINELA dostępna w usługach przeglądania

W usługach przeglądania ortofotomapy standardowej WMS oraz WMTS dostępna jest nowa mozaika opracowana ze scen satelitarnych pozyskanych w ramach misji SENTINEL-2. Do opracowania nowej mozaiki wykorzystano zobrazowania o pokryciu chmur poniżej 10%, w większości pozyskane z drugiego półrocza 2020....

05.05.2021 W Geoportalu uruchomiono pobieranie danych z wykorzystaniem usługi WCS

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy funkcjonalność – „ Pobierz dane z usługi WCS ”. Dostęp do funkcjonalności znajduje się na pasku narzędzi umieszczonym w lewej części interfejsu użytkownika aplikacji mapowej, jak przedstawiono to na poniższej ilustracji.  ...

04.05.2021 Rekordowa liczba odwiedzin serwisu www.geoportal.gov.pl

W kwietniu 2021 r. serwis  www.geoportal.gov.pl  odnotował prawie  1 mln  odwiedzin, co jest najlepszym wynikiem w całym dotychczasowym okresie funkcjonowania serwisu i jest wynikiem lepszym o prawie  66 %  w porównaniu do kwietnia 2020 r. Jest to już...