27.05.2021 Dane i usługi z serwisu www.geoportal.gov.pl przydatne w wielu analizach rynkowych

Na podstawie udostępnianych w Geoportalu danych i usług można przygotować wiele ciekawych analiz rynkowych. Przykładem mogą być te ostatnio opracowane przez portal www.GetHome.pl dotyczące  powierzchni gruntów rolnych i leśnych w miastach, na których nie może powstawać zabudowa...

27.05.2021 Przeglądanie chmur punktów w serwisie Geoportal

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniono nową wersję narzędzia ,, Widok chmury punktów ”. Narzędzie to poza prezentacją danych dla wybranego miejsca, wyświetli również dane z sąsiadujących arkuszy. Dzięki szerszej perspektywie użytkownik ma możliwość przeglądania w ramach jednej sceny...

27.05.2021 Prezentacja GUGiK podczas konferencji Permanent Committee on Cadastre

W formie wideokonferencji 26 i 27 maja 2021 r. odbywa się posiedzenie Stałego Komitetu ds. Katastru (PCC) połączone z warsztatami EuroGeographics. Spotkanie zorganizowano w ramach programu Prezydencji Portugalii w Radzie UE. Temat przewodni wydarzenia to: „Cadastre - Contributions for a low...