16.11.2020 Rozszerzone linkowanie do mobilnej wersji Geoportalu

Funkcja „ Link do aplikacji mobilnej ” została rozszerzona o dodatkowe hiperłącze, które umożliwia zobaczenie aktualnego zasięgu mapy w wersji mobilnej Geoportalu. Aktualnie po uruchomieniu funkcji możliwe jest dwojakie uruchomienie wersji mobilnej Geoportalu, tj.: Na urządzeniu mobilnym...

13.11.2020 Krajowe zestawienia zbiorcze EGiB

Na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografi opublikowano krajowe zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków według stanu na 1 stycznia 2020 r. Zestawienie jest do pobrania w sekcji „ Dane do pobrania ” w grupie „ Ewidencja Gruntów i Budynków ”. Dane zostały...

13.11.2020 Stan informatyzacji narad koordynacyjnych

Już w 152 powiatach, co stanowi 40% wszystkich powiatów, wdrożono elektroniczne narzędzia do prowadzenia narad koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu. W 114 powiatach narady koordynacyjne są prowadzone w pełni elektronicznie, natomiast w 38 powiatach elektronicznie przyjmowane...