23.04.2021 Dodanie warstw w usłudze WFS PRG-Jednostki Terytorialne

W usłudze WFS dotyczącej Państwowego Rejestru Granic dodaliśmy nowe warstwy oraz pogrupowaliśmy je tak, aby użytkownicy mogli w łatwy sposób odszukać i pobrać interesujący ich zbiór danych. Aktualnie usługa prezentuje warstwy, których nazwy rozpoczynają się od pierwszej litery grupy, do której...

22.04.2021 Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych w części dotyczącej „rejestru nazw geograficznych RP” dostosowany do obowiązującego rozporządzenia

Zespół GUGiK dostosował istniejącą bazę PRNG w części dotyczącej nazw geograficznych położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , do wymogów obowiązującego od 26 lutego 2021 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (...

21.04.2021 Blisko 800 uczestników wiosennej wideokonferencji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Na zaproszenie Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego blisko 800 Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Geodetów Województw, Geodetów Powiatowych, Kierowników PODGiK i ich współpracowników spotkało się na wideokonferencji Służby Geodezyjnej...