13.11.2020 Stan informatyzacji narad koordynacyjnych

Już w 152 powiatach, co stanowi 40% wszystkich powiatów, wdrożono elektroniczne narzędzia do prowadzenia narad koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu. W 114 powiatach narady koordynacyjne są prowadzone w pełni elektronicznie, natomiast w 38 powiatach elektronicznie przyjmowane...

12.11.2020 Prezentacja GUGiK podczas webinarium EuroGeographics

W ramach cyklicznych spotkań członków stowarzyszenia EuroGeographics 12 listopada 2020 r. odbyło się webinarium zatytułowane „ Maximising cadastral data” . Podczas spotkania reprezentujący Główny Urząd Geodezji i Kartografii Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz...

12.11.2020 Nowe zdjęcia lotnicze w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy zdjęcia lotnicze dla granicy polsko - ukraińskiej (ponad 1500 sztuk) w przestrzeni barwnej RGB oraz dodatkowo w przestrzeni barwnej CIR. Zdjęcia posiadają terenowy rozmiar piksela 25 cm oraz 10 cm i zostały wykonane na zlecenie...