27.04.2021 Nowe usługi WMS i WFS dla Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)

Przygotowaliśmy i udostępniliśmy do Państwa dyspozycji nowe usługi sieciowe WMS i WFS dla zaktualizowanej i zgodnej z obowiązującym rozporządzeniem bazy Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych . Nowe usługi są dostępne pod adresami:  ...

27.04.2021 Pierwsza po przerwie sesja egzaminów na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

Rozpoczęła się pierwsza sesja egzaminacyjna po wznowieniu przez Głównego Geodetę Kraju postępowań kwalifikacyjnych na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Przerwa była spowodowana ograniczeniami związanymi z pandemią koronawirusa.  Poprzednie egzaminy odbyły się w...

26.04.2021 Rozstrzygnięcie konkursu na symbole punktów osnowy

W konkursie na zaprojektowanie symboli graficznych (ikon) do prezentacji punktów osnowy w usługach sieciowych, komisja konkursowa po wnikliwej ocenie prac postanowiła nie wybierać jego zwycięzców i pozostawić do prezentacji symbole zaprojektowane w GUGiK. Przyznała natomiast dwa...