15.04.2021 Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

W formie wideokonferencji 14 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej pod przewodnictwem Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego.  Przewodniczący Rady zaprezentował najważniejsze działania Głównego Urząd Geodezji...

14.04.2021 Dobre praktyki GUGiK wzorem w UE

Komisja Europejska na swojej stronie GitHub opublikowała propozycje dobrych praktyk Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z zakresu budowy Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Propozycje dotyczą: Budowy pojedynczych punktów dostępu do...

14.04.2021 Konkurs na symbole punktów osnowy

Główny Geodeta Kraju ogłasza konkurs na zaprojektowanie symboli graficznych (ikon) do prezentacji punktów osnowy w usługach sieciowych związanych z osnowami. Symbole przedstawiające poszczególne rodzaje osnów będą elementem specyfikacji usług sieciowych załączonych do aktualnie konsultowanego...