08.11.2020 Dane PRNG do pobrania z serwisu www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane do pobrania” dodaliśmy nową warstwę „Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych” , która oferuje możliwość pobrania paczek z danymi zawierającymi nazwy miejscowości oraz nazwy obiektów fizjograficznych. Dane dostępne są do pobrania w trzech...

06.11.2020 Kolejna sesja szkoleniowa w Projekcie POWER zakończona

W pierwszej listopadowej sesji szkoleniowej z cyklu „ Podnoszenie kompetencji cyfrowych e‑administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II ” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i...

05.11.2020 Blisko 1200 uczestników webinarium „Dobre praktyki obsługi prac geodezyjnych w obliczu epidemii COVID-19”

Wystąpieniem Anny Korneckiej, nowej Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii odpowiedzialnej za geodezję i kartografię rozpoczęła się 5 listopada 2020 r. wideokonferencja o dobrych praktykach obsługi prac geodezyjnych w obliczu epidemii COVID-19. Spotkanie prowadził jego inicjator, Główny...