24.06.2022 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: buskim, staszowskim, niżańskim, stalowowolskim, ząbkowickim i m. Tarnobrzeg w dniach 20-24 czerwca 2022 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych. Poprzednie uruchomienia niniejszej...

24.06.2022 Konsultacje publiczne Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu

Informujemy, że projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, wpisany w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju i Technologii pod numerem 44, został skierowany do...

23.06.2022 Przerwa techniczna w działaniu usług integrujących dane PZGiK

Informujemy, że z powodu prac technicznych nastąpi przerwa w dostępie do usług znajdujących się pod adresami integracja.gugik.gov.pl/… , prezentujących m.in. dane powiatowe, w tym: https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntow ...