09.04.2021 Osnowa fotogrametryczna dostępna w usłudze WFS

Opublikowaliśmy usługę sieciową WFS dotyczącą punktów osnowy fotogrametrycznej pomierzonych do opracowania ortofotomapy z lat 2018, 2019, 2020 (ponad 18000 punktów). Usługa dostępna jest pod adresem: https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/ZDJ/WFS/Fotopunkty Usługa WFS...

09.04.2021 Kolejne umowy na aktualizację baz BDOT10k

Główny Geodeta Kraju 2 i 8 kwietnia 2021 r. zawarł ostatnie dwie umowy w ramach ogłoszonego na koniec 2020 roku zamówienia publicznego na aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k). W ramach umów zostaną zaktualizowane dane powiatów z obszaru województwa mazowieckiego:...

09.04.2021 Nowe dane wysokościowe dla Gdyni i Sopotu

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane wysokościowe w układzie PL-EVRF2007-NH z 2020 roku pozyskane i opracowane w technologii lotniczego skanowania laserowego. Nowym opracowaniem zostały objęte miasta Sopot i Gdynia o łącznej powierzchni ponad 200...