08.04.2021 Nowa usługa WMS umożliwiająca pobranie fotopunktów

W serwisie mapy.geoportal.gov.pl w grupie warstw „ Dane do pobrania” dodaliśmy nową usługę „ Fotopunkty” umożliwiającą pobranie opisów topograficznych punktów osnowy fotogrametrycznej pomierzonych do opracowania ortofotomapy z lat 2018, 2019, 2020. Usługę będziemy sukcesywnie zasilać...

08.04.2021 POLSA i GUGiK wspólnie udostępniają dane satelitarne

Wspólne działania informacyjno-edukacyjne związane z wykorzystaniem danych satelitarnych a  także współpraca przy przygotowywaniu i aktualizacji mapy pokrycia terenu Polski – to główne założenia podpisanego 8 kwietnia 2021 r. porozumienia pomiędzy Polską Agencję Kosmiczną (POLSA) oraz...

08.04.2021 Ostatnia umowa na opracowanie ortofotomapy

Ostatnią z dziewięciu umów na opracowanie ortofotomapy z terenowym rozmiarem piksela 5 cm i 10 cm, w barwach rzeczywistych RGB w skali 1: 5000 w układzie PL- 1992, podpisaliśmy  31 marca 2021 r. Umowa obejmuje realizację 387 arkuszy ( 175 o pikselu 5 cm i 212 o pikselu 10 cm) dla...