07.06.2021 Rozpoczęto proces konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

Działając na podstawie stosownych upoważnień Główny Geodeta Kraju przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Treść projektu...

07.06.2021 GUGiK szkoli Mołdawian z wykorzystania danych przestrzennych

Zakończyły się  dwie sesje szkoleń prowadzone w formie zdalnej w ramach projektu współpracy bliźniaczej dla Mołdawii:  „Improving Spatial Data Services in the Republic of Moldova following EU standards” , który jest realizowany przez  konsorcjum: Chorwacja, Holandia oraz Polska. ...

04.06.2021 Konkurs na opracowanie nowego modelu quasi-geoidy

Główny Geodeta Kraju ogłosił konkurs na opracowanie nowego modelu quasi-geoidy służącej do przeliczeń wysokości elipsoidalnych z układu PL-ETRF2000-GRS80h do wysokości normalnych PL-EVRF2007-NH. Na przedmiot pracy konkursowej składają się następujące elementy: Przegląd dostępnych danych...