07.05.2021 Rozpoczęto proces konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Działając na podstawie stosownych upoważnień Główny Geodeta Kraju przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Treść projektu i załączników została...

07.05.2021 Główny Geodeta Kraju na posiedzeniu sejmowego Zespołu ds. Gospodarki Zeroemisyjnej i Europejskiego Zielonego Ładu

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski 7 maja 2021 r. wziął udział w posiedzeniu sejmowego Zespołu ds. Gospodarki Zeroemisyjnej i Europejskiego Zielonego Ładu na zaproszenie jego przewodniczącej Jadwigi Emilewicz. Prezentacja Głównego Geodety Kraju „Wpływ informatyzacja geodezji na...

07.05.2021 Wideokonferencja „Praktyczne aspekty rozporządzenia ws. PZGiK oraz prezentacja projektu rozporządzenia ws. EGiB”

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski zaprasza na otwartą wideokonferencję poświęconą omówieniu praktycznych aspektów wchodzącego w życie 31 maja 2021 r. nowego Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii ws. organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu...