02.06.2021 Nowe zdjęcia lotnicze z 2021 roku w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy zdjęcia lotnicze (2073 sztuk) z 2021 roku o terenowym rozmiarze piksela 5 cm. Zadanie zostało zrealizowane na zlecenie Urzędu Miasta w Rybniku. Szczegółowe informacje na temat zdjęć lotniczych dostępne są w skorowidzach...

01.06.2021 XLIII Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej zakończona

W objętej honorowym patronatem Głównego Geodety Kraju olimpiadzie, której finał odbył się w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie 29 maja 2021 r. wyłonieni zostali zwycięzcy w dwóch kategoriach. W klasyfikacji drużynowej : I miejsce Zespół Państwowych Szkół Budownictwa i...

01.06.2021 Rozpoczęto proces konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych

Działając na podstawie stosownych upoważnień Główny Geodeta Kraju przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów...