10.09.2020 Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a proces budowlany – rozwiewamy wątpliwości

W odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu potwierdzania przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego opracowań geodezyjnych, w ramach których powstają mapy do celów projektowych oraz mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, Główny Geodeta Kraju opublikował pismo ...

09.09.2020 Wznowienie posiedzeń Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej

Przewodniczący Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej prof. dr hab. Zdzisław Kurczyński w porozumieniu z Głównym Geodetą Kraju dr hab. inż. Waldemarem Izdebskim zdecydowali o zorganizowaniu w trybie zdalnym posiedzenia Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej. Od marca tego roku, ze...

09.09.2020 Dokładność serwisów pozycjonowania stosowanych w pomiarach kinematycznych GNSS

W nawiązaniu do opublikowanej 26 sierpnia 2020 r. informacji, dotyczącej dokładności serwisów systemu ASG-EUPOS stosowanych w pomiarach kinematycznych GNSS, przedstawiamy poniżej zestawienie systemów stacji referencyjnych działających na terenie kraju, które publikują na swoich stronach...