27.05.2021 Nowe zdjęcia lotnicze z 2021 roku w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy zdjęcia lotnicze (1603 szt.) z 2021 roku o terenowym rozmiarze piksela 5 cm. Zadanie zostało zrealizowane na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. Szczegółowe informacje na temat zdjęć lotniczych są dostępne...

27.05.2021 Dane i usługi z serwisu www.geoportal.gov.pl przydatne w wielu analizach rynkowych

Na podstawie udostępnianych w Geoportalu danych i usług można przygotować wiele ciekawych analiz rynkowych. Przykładem mogą być te ostatnio opracowane przez portal www.GetHome.pl dotyczące  powierzchni gruntów rolnych i leśnych w miastach, na których nie może powstawać zabudowa...

27.05.2021 Przeglądanie chmur punktów w serwisie Geoportal

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniono nową wersję narzędzia ,, Widok chmury punktów ”. Narzędzie to poza prezentacją danych dla wybranego miejsca, wyświetli również dane z sąsiadujących arkuszy. Dzięki szerszej perspektywie użytkownik ma możliwość przeglądania w ramach jednej sceny...