22.06.2022 Rusza przetarg GUGIK na uzupełnienie osnowy magnetycznej klasy fundamentalnej wraz z częściowym przeglądem znaków

Ogłosiliśmy przetarg na uzupełnienie osnowy magnetycznej klasy fundamentalnej dla obszaru kraju wraz z częściowym przeglądem znaków. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie lokalizacji, wykonanie stabilizacji nowych znaków i pomiar składowych ziemskiego pola magnetycznego 4 punktów osnowy...

22.06.2022 O „Geoportalu w biznesie” podczas otwartego szkolenia zorganizowanego z okazji Dnia Przedsiębiorcy

Uczestnicy zdalnego szkolenia mogli zapoznać się z wykorzystaniem Geoportalu w systemach informatycznych wspomagających zarządzanie biznesem. Ponad czterogodzinną wideokonferencję rozpoczął Jarosław Zembrzuski, Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i...

22.06.2022 Wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:10 000

Główny Urząd Geodezji i Kartografii rozpoczął prace związane z automatycznym generowaniem drugiej wersji wizualizacji kartograficznych bazy BDOT10k w skali 1 : 10 000. Nowo wygenerowane pliki w formacie PDF dostępne są obecnie dla obszaru województwa małopolskiego, ale sukcesywnie dane...