28.05.2021 Usługa WFS prezentująca skorowidze ortofotomapy

Opublikowaliśmy usługę WFS prezentującą w podziale na poszczególne lata (od 1957 do 2020) skorowidze wszystkich ortofotomap dostępnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Usługa jest dostępna pod adresem: ...

27.05.2021 Nowe zdjęcia lotnicze z 2021 roku w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy zdjęcia lotnicze (1603 szt.) z 2021 roku o terenowym rozmiarze piksela 5 cm. Zadanie zostało zrealizowane na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. Szczegółowe informacje na temat zdjęć lotniczych są dostępne...

27.05.2021 Dane i usługi z serwisu www.geoportal.gov.pl przydatne w wielu analizach rynkowych

Na podstawie udostępnianych w Geoportalu danych i usług można przygotować wiele ciekawych analiz rynkowych. Przykładem mogą być te ostatnio opracowane przez portal www.GetHome.pl dotyczące  powierzchni gruntów rolnych i leśnych w miastach, na których nie może powstawać zabudowa...