26.04.2021 Rozstrzygnięcie konkursu na symbole punktów osnowy

W konkursie na zaprojektowanie symboli graficznych (ikon) do prezentacji punktów osnowy w usługach sieciowych, komisja konkursowa po wnikliwej ocenie prac postanowiła nie wybierać jego zwycięzców i pozostawić do prezentacji symbole zaprojektowane w GUGiK. Przyznała natomiast dwa...

23.04.2021 Dodanie warstw w usłudze WFS PRG-Jednostki Terytorialne

W usłudze WFS dotyczącej Państwowego Rejestru Granic dodaliśmy nowe warstwy oraz pogrupowaliśmy je tak, aby użytkownicy mogli w łatwy sposób odszukać i pobrać interesujący ich zbiór danych. Aktualnie usługa prezentuje warstwy, których nazwy rozpoczynają się od pierwszej litery grupy, do której...

22.04.2021 Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych w części dotyczącej „rejestru nazw geograficznych RP” dostosowany do obowiązującego rozporządzenia

Zespół GUGiK dostosował istniejącą bazę PRNG w części dotyczącej nazw geograficznych położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , do wymogów obowiązującego od 26 lutego 2021 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (...