24.05.2021 Nowa mozaika NDVI z SENTINELA dostępna w usłudze przeglądania WMS

W grupie warstw Dane specjalistyczne dodaliśmy nową warstwę prezentującą wartość znormalizowanego różnicowego wskaźnika wegetacji ( NDVI - N ormalized D ifference V egetation I ndex) dla obszaru Polski. Analizę opracowaliśmy na podstawie zobrazowań satelitarnych SENTINEL-2 w okresie...

21.05.2021 Zdobyto 41 nowych uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

Zakończyła się druga, po przerwie spowodowanej obostrzeniami podczas pandemii koronawirusa, sesja egzaminów na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. W reżimie sanitarnym z podziałem na dwie sale do egzaminów 18 - 21 maja 2021 r. przystąpiły ogółem 64 osoby: część...

20.05.2021 Wskaż brakujące współrzędne miejscowości

Główny Urząd Geodezji i Kartografii zachęca do włączenia się w porządkowanie rejestru PRNG i ogłasza konkurs na wskazanie współrzędnych geograficznych dla  50 miejscowości lub części miejscowości, które mają urzędowe nazwy, a dla których nie została wskazana dokładna lokalizacja...