26.08.2020 Dokładności serwisów pozycjonowania systemu ASG-EUPOS

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi zapisów § 12 ust. 2 oraz § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych...

25.08.2020 Nowe dane wysokościowe w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane wysokościowe w układzie PL-EVRF-2007-NH. Dane zostały pozyskane i opracowane w roku 2020 na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Nowym opracowaniem objęte zostały miasta Żagań i Piła o łącznej...

24.08.2020 Ponad 2 500 uczestników wideokonferencji o nowych standardach wykonywania pomiarów geodezyjnych

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski przez ponad 3 godziny wideokonferencji przedstawiał nowe regulacje wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i...