21.08.2020 Opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych

W Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z 21 sierpnia 2020 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych...

21.08.2020 Główny Geodeta Kraju wznawia posiedzenia Rady IIP

Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej, Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski zdecydował o zorganizowaniu w trybie zdalnym posiedzenia Rady IIP. Od marca tego roku, ze względu na sytuację związaną z zagrożeniem epidemiologicznym, posiedzenia były zawieszone....

21.08.2020 Pobrano już ponad 51 TB uwolnionych danych przestrzennych

Dzięki uwolnieniu danych przestrzennych w nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne od 31 lipca 2020 r. można pobierać uwolnione dane przestrzenne m.in. ze strony www.geoportal.gov.pl . Dane Centralnego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego dostępne do pobrania to między innymi: ...