05.08.2020 Nowe ortofotomapy w PZGIK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne ortofotomapy o pikselu 25 cm dla części województwa pomorskiego o łącznej powierzchni ok. 6700 km 2 . Ortofotomapa została opracowana na podstawie zobrazowań lotniczych pozyskanych w 2020 roku. Na poniższej ilustracji...

04.08.2020 Edytowalny wzór zgłoszenia prac geodezyjnych

W związku z publikacją Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych udostępniamy edytowalny formularz zgłoszenia...

04.08.2020 Edytowalne wzory formularzy w sprawie udostępniania materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego

W związku z publikacją Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji udostępniamy edytowalne formularze...