11.05.2021 Zmiana terminów egzaminów na uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii

Główny Geodeta Kraju informuje o zmianie  Rocznego Planu Pracy Komisji Kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii na rok 2021 . Mając na względzie, że 31 lipca 2021 roku zostanie zakończony proces legislacyjny obowiązujących przepisów...

10.05.2021 PESEL w podpisie elektronicznym, tak jak numery Ksiąg Wieczystych w Geoportalu, naruszają RODO

Zdaniem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ujawnianie numeru PESEL w podpisie kwalifikowanym narusza prywatność i RODO. Wystąpił w tej sprawie do Ministra Cyfryzacji o zmianę przepisów. To podobne zarzuty do tych stawianych Głównemu Geodecie Kraju za ujawnianie numerów Ksiąg Wieczystych w...

10.05.2021 Czterosystemowe usługi systemu ASG-EUPOS na terenie województwa małopolskiego

Użytkownicy systemu ASG-EUPOS mają możliwość korzystania na terenie województwa małopolskiego z usług pozycjonowania w czasie rzeczywistym generowanych na podstawie trzech lub czterech systemów satelitarnych. Wielosystemowe odbiorniki pracują na stacjach referencyjnych: KRA1, TRNW, NWT1, NWSC, w...