22.06.2022 Wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:10 000

Główny Urząd Geodezji i Kartografii rozpoczął prace związane z automatycznym generowaniem drugiej wersji wizualizacji kartograficznych bazy BDOT10k w skali 1 : 10 000. Nowo wygenerowane pliki w formacie PDF dostępne są obecnie dla obszaru województwa małopolskiego, ale sukcesywnie dane...

21.06.2022 Seminarium „Wyzwania współczesnego budownictwa”

Seminarium zorganizowane zostało przez Ministra Rozwoju i Technologii. W pierwszej części wydarzenia, w debacie udział wzięli przedstawiciele MRiT oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Zaproszeni goście odpowiadali na pytania dot. uproszczonej procedury budowy domu do 70 m kw. W...

21.06.2022 Nowe skorowidze VMap w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Skorowidze - Topografia” dodaliśmy nową warstwę „ VMap ” przedstawiającą zasięg, aktualność i format dostępnych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym map topograficznych opracowywanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej zgodnie...