10.05.2021 Czterosystemowe usługi systemu ASG-EUPOS na terenie województwa małopolskiego

Użytkownicy systemu ASG-EUPOS mają możliwość korzystania na terenie województwa małopolskiego z usług pozycjonowania w czasie rzeczywistym generowanych na podstawie trzech lub czterech systemów satelitarnych. Wielosystemowe odbiorniki pracują na stacjach referencyjnych: KRA1, TRNW, NWT1, NWSC, w...

10.05.2021 Szczegółowe wyniki plebiscytu „Najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla powiatowego w roku 2020”

W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi szczegółów głosowania w plebiscycie „Najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla powiatowego w roku 2020” publikujemy pełną tabelę z liczbą głosów oddanych na poszczególne ośrodki. Przypomnijmy, że zwycięzcą plebiscytu...

07.05.2021 Rozpoczęto proces konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Działając na podstawie stosownych upoważnień Główny Geodeta Kraju przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Treść projektu i załączników została...