07.05.2021 Główny Geodeta Kraju na posiedzeniu sejmowego Zespołu ds. Gospodarki Zeroemisyjnej i Europejskiego Zielonego Ładu

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski 7 maja 2021 r. wziął udział w posiedzeniu sejmowego Zespołu ds. Gospodarki Zeroemisyjnej i Europejskiego Zielonego Ładu na zaproszenie jego przewodniczącej Jadwigi Emilewicz. Prezentacja Głównego Geodety Kraju „Wpływ informatyzacja geodezji na...

07.05.2021 Wideokonferencja „Praktyczne aspekty rozporządzenia ws. PZGiK oraz prezentacja projektu rozporządzenia ws. EGiB”

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski zaprasza na otwartą wideokonferencję poświęconą omówieniu praktycznych aspektów wchodzącego w życie 31 maja 2021 r. nowego Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii ws. organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu...

06.05.2021 O działaniach GUGiK w rocznym raporcie EuroSDR

O działaniach podejmowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w 2020 roku można przeczytać w  Raporcie Rocznym 2020 EuroSDR . EuroSDR jest ogólnoeuropejską organizacją zrzeszającą agencje kartograficzne, jednostki naukowo-badawcze, przemysł, sektor prywatny oraz użytkowników...