29.07.2020 Uwolnienie danych coraz bliżej

Wiele danych z Centralnego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zostanie uwolnionych 31 lipca 2020 r. W związku z tym serwis www.geoportal.gov.pl  jest stopniowo przygotowywany do tego dnia. Aktualnie grupę warstw „ Dane do pobrania ” przeniesiono wyżej, aby była łatwiej...

28.07.2020 Nowe rozporządzenie fotogrametryczne

W Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z 28 lipca 2020 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu. Rozporządzenie wejdzie w...

28.07.2020 Nowe ortofotomapy w PZGIK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne  ortofotomapy o pikselu 5 cm dla obszaru miasta Sieradz oraz 25 cm dla części województwa pomorskiego, o łącznej powierzchni ok. 620 km 2 . Ortofotomapy zostały opracowane na podstawie zobrazowań lotniczych...