29.04.2021 Zmiany usługi WMS dotyczącej jednostek terytorialnych

Przygotowaliśmy i udostępniliśmy do Państwa dyspozycji nową usługę sieciową WMS dla Państwowego Rejestru Granic. W porównaniu do poprzedniej, obecna usługa zawiera nowe warstwy, które pogrupowaliśmy tak, aby użytkownicy mogli w łatwy sposób odszukać i wyświetlić interesujące ich dane. Aktualnie...

28.04.2021 Nowa wersja wtyczki QGIS do wizualizacji danych BDOT10k

Przygotowaliśmy nową wersję wtyczki do wczytywania zbiorów BDOT10k w oprogramowaniu QGIS. Wtyczka BDOT10k_GML_SHP w nowej wersji zawiera szereg zmian, wynikających między innymi ze zgłoszonych przez użytkowników błędów. Najważniejsze zmiany w wersji 1.0.6 wtyczki to: wprowadzenie...

27.04.2021 Nie żyje prof. Romuald Kaczyński

W wieku 81 lat 26 kwietnia 2021 r. zmarł prof. dr hab. inż. Romuald Kaczyński. Był wybitnym specjalistą w zakresie fotogrametrii i teledetekcji. W 1967 roku ukończył Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT a później również w Wojskowej Akademii Technicznej kontynuował karierę naukową. Zawodowo...