24.07.2020 Nowe dane wysokościowe w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane wysokościowe dla powierzchni około 2000 km 2 . Dane zostały pozyskane i opracowane w roku 2020 na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Nowym opracowaniem zostały objęte: miasta z obszaru...

23.07.2020 Testowe pobieranie Numerycznego Modelu Terenu

W serwisie  www.geoportal.gov.pl  dodano nową warstwę, która umożliwia użytkownikom testowe pobieranie danych  numerycznego modelu terenu (NMT) . Dostęp do usługi znajduje się w grupie „ Dane do pobrania ”. Obecnie jest to warstwa testowa dająca zestaw danych o...

22.07.2020 Wideokonferencja na temat wchodzącej w życie nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski zaprasza przedstawicieli Służby Geodezyjnej i Kartograficznej i wykonawców prac geodezyjnych na wideokonferencję na temat zmian wprowadzonych przez ustawę o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. ...