22.04.2021 Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych w części dotyczącej „rejestru nazw geograficznych RP” dostosowany do obowiązującego rozporządzenia

Zespół GUGiK dostosował istniejącą bazę PRNG w części dotyczącej nazw geograficznych położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , do wymogów obowiązującego od 26 lutego 2021 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (...

21.04.2021 Blisko 800 uczestników wiosennej wideokonferencji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Na zaproszenie Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego blisko 800 Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Geodetów Województw, Geodetów Powiatowych, Kierowników PODGiK i ich współpracowników spotkało się na wideokonferencji Służby Geodezyjnej...

20.04.2021 Aktualizacja monitoringu pozyskiwania danych

W serwisie www.mapy.geoportal.gov.pl zaktualizowaliśmy warstwę „ Monitoring pozyskiwania danych” w zakresie warstw dotyczących danych fotogrametrycznych, tj. ortofotomapy, numerycznego modelu terenu (NMT), numerycznego modelu pokrycia terenu (NMPT), danych pomiarowych LIDAR oraz zdjęć...