08.07.2020 Ortofotomapa wysokiej rozdzielczości w ZSIN

W Zintegrowanym Systemie Informacji o Nieruchomościach (ZSIN) dodano warstwę „Ortofotomapa wysokiej rozdzielczości”, która udostępnia ortofotomapę o pikselu 10 cm lub mniejszym. Ortofotomapa domyślnie jest wyłączona i aby ją zobaczyć należy włączyć odpowiednią warstwę informacyjną...

07.07.2020 Wsparcie we wdrażaniu układu PL-EVRF2007-NH

Główny Urząd Geodezji i Kartografii wspiera jednostki samorządowe szczebla powiatowego we wdrożeniu układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH. Wsparcie merytoryczne polega na pomocy w przygotowaniu dokumentacji technicznej oraz udostępnianiu niezbędnych danych. Główny Geodeta Kraju udziela...

07.07.2020 Zawieszenie pobierania opłat za udostępnianie satelitarnych obserwacji ze stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS

W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  znowelizowanej ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r.  o dopłatach do...