20.04.2021 Aktualizacja monitoringu pozyskiwania danych

W serwisie www.mapy.geoportal.gov.pl zaktualizowaliśmy warstwę „ Monitoring pozyskiwania danych” w zakresie warstw dotyczących danych fotogrametrycznych, tj. ortofotomapy, numerycznego modelu terenu (NMT), numerycznego modelu pokrycia terenu (NMPT), danych pomiarowych LIDAR oraz zdjęć...

19.04.2021 Tylko do jutra rejestracja na wiosenną wideokonferencję Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Rejestrację na wiosenne Spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zamykamy 20 kwietnia 2021 r. o godzinie 13:00 .  Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski na Wideokonferencję SGiK , która odbędzie się 21 kwietnia 2021 r. w godz. 11:00 – 14:00 na platformie ZOOM,...

16.04.2021 Ponad 1000 osób przeszkolonych w Projekcie POWER

W 27 sesji szkoleniowej z cyklu „ Podnoszenie kompetencji cyfrowych e‑administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowanego ze...