09.04.2021 Kolejne umowy na aktualizację baz BDOT10k

Główny Geodeta Kraju 2 i 8 kwietnia 2021 r. zawarł ostatnie dwie umowy w ramach ogłoszonego na koniec 2020 roku zamówienia publicznego na aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k). W ramach umów zostaną zaktualizowane dane powiatów z obszaru województwa mazowieckiego:...

09.04.2021 Nowe dane wysokościowe dla Gdyni i Sopotu

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane wysokościowe w układzie PL-EVRF2007-NH z 2020 roku pozyskane i opracowane w technologii lotniczego skanowania laserowego. Nowym opracowaniem zostały objęte miasta Sopot i Gdynia o łącznej powierzchni ponad 200...

09.04.2021 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 5 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2020 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 5 powiatów: - województwo łódzkie:  pajęczański i zgierski ; - województwo warmińsko-mazurskie:  kętrzyński. Prace aktualizacyjne dla tych powiatów zostały wykonane w...