01.04.2021 Kolejne umowy na opracowanie ortofotomapy

29 marca 2021 r. podpisaliśmy kolejne trzy umowy na opracowanie ortofotomapy z terenowym rozmiarem piksela 5 cm i 10 cm, w barwach rzeczywistych RGB, w układzie PL- 1992. Podpisane umowy obejmują realizację: 149 arkuszy ( 74 o pikselu 5 cm i 75 o pikselu 10 cm) dla części woj....

31.03.2021 Spotkanie GGK z laureatami plebiscytu „Najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla powiatowego w roku 2020”

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski pogratulował laureatom rozstrzygniętego dzisiaj plebiscytu „Najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla powiatowego w roku 2020”. Podczas spotkania rozmawiano o tym, jak wielką rolę w dobrej współpracy...

31.03.2021 Porozumienie o współpracy z Politechniką Warszawską

Rozwój Infrastruktury Informacji Przestrzennej poprzez wymianę danych, usług i wiedzy – to główne założenia podpisanego 31 marca 2021 r. porozumienia pomiędzy Politechniką Warszawską (PW) oraz Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii (GUGIK). Instytucje zadeklarowały współpracę między...