29.03.2021 Nowe umowy na opracowanie ortofotomapy

26 marca br. podpisaliśmy trzy z dziewięciu umów na opracowanie ortofotomapy z terenowym rozmiarem piksela 5 cm i 10 cm, w barwach rzeczywistych RGB w skali 1: 5000 w układzie PL- 1992. Podpisane umowy obejmują realizację: 540 arkuszy (287 o pikselu 5 cm i 253 o pikselu 10 cm) dla części...

29.03.2021 Nowe umowy na opracowanie danych w technologii lotniczego skanowania laserowego LIDAR 2021

25 marca 2021 r. podpisaliśmy dwie z czterech umów na pozyskanie danych wysokościowych metodą lotniczego skaningu laserowego w standardzie 1 (4pkt/m2) oraz opracowanie numerycznego modelu terenu, numerycznego modelu pokrycia terenu i obrazów intensywności dla województwa lubuskiego. Podpisane...

29.03.2021 Głosuj na najlepszych i weź udział w plebiscycie na „Najlepszy ODGiK szczebla powiatowego w roku 2020”

Jeszcze tylko dwa dni ( do 30 marca 2021 r. ) można głosować w plebiscycie na „Najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla powiatowego w roku 2020”. Dotąd swój głos oddało ponad 2175 Geodetów Uprawnionych. Głos można oddać za pośrednictwem portalu...