29.03.2021 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 5 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2020 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 5 powiatów: - województwo łódzkie:  łódzki wschodni, opoczyński, rawski ; - województwo małopolskie:  bocheński i wielicki ; - województwo warmińsko-mazurskie: ...

26.03.2021 Numeryczny Model Terenu w formacie GeoTIFF – dostępny w usłudze WCS

Opublikowaliśmy usługę WCS dotyczącą Numerycznego Modelu Terenu w formacie GeoTIFF. Usługa jest dostępna pod adresem: https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/NMT/GRID1/WCS/DigitalTerrainModelFormatTIFF Usługa WCS (Web Coverage Service) – jest usługą pobierania danych przestrzennych...

26.03.2021 Kolejna sesja szkoleniowa w projekcie POWER zakończona

W 26 sesji szkoleniowej z cyklu „ Podnoszenie kompetencji cyfrowych e‑administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowanego ze...