10.06.2020 GGK ponawia apel do Prezesa UODO o równe traktowanie serwisów rządowych i komercyjnych

W odpowiedzi na apel Głównego Geodety Kraju o równe traktowanie serwisów rządowych i komercyjnych Prezes UODO skierował do GGK enigmatyczne pismo , w którym stwierdza, że nie zaniechał działań, bo przeprowadził kontrolę w dwóch podmiotach, które odpłatnie udostępniają numery ksiąg...

09.06.2020 GGK o zmianach w procesie inwestycyjno-budowlanym podczas wideokonferencji

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski tłumaczył znaczenie nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego podczas organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wideokonferencji nt. regulacji prawnych dla przedsiębiorców. Po webinarze...

09.06.2020 Testowe pobieranie danych ortofotomapy

Główny Urząd Geodezji i Kartografii uruchomił w serwisie  www.geoportal.gov.pl  nową warstwę, która umożliwia użytkownikom testowe pobieranie danych ortofotomapy . Dostęp do usługi znajduje się w grupie „ Dane do pobrania ”. Obecnie jest to warstwa testowa...