26.03.2021 Nowe ortofotomapy w PZGIK

Do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przyjęliśmy kolejne ortofotomapy dla obszaru m. Zabrze o łącznej powierzchni 102 km 2 opracowane przy wykorzystaniu zobrazowań lotniczych pozyskanych w 2020 roku. Ortofotomapa została opracowana z pikselem 5 cm w przestrzeni barwnej RGB...

25.03.2021 Kolejne umowy na aktualizację baz BDOT10k

Główny Geodeta Kraju w dniach 22 - 24 marca 2021 r. zawarł kolejne 16 umów w ramach ogłoszonego na koniec 2020 roku zamówienia publicznego na aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k). W ramach umów zostaną zaktualizowane obszary następujących powiatów: 1)  w...

24.03.2021 Opublikowaliśmy ramowe zalecenia dotyczące metodyki kontroli w roku 2021

Główny Geodeta Kraju opublikował na stronie Biuletynu Informacji Publicznej , sporządzone na podstawie art. 7a ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 3a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zmodyfikowane opracowanie określające metodykę przeprowadzania kontroli w zakresach przyjętych...