29.06.2020 Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia w sprawie standardów

Blisko 700 osób wzięło udział 29 czerwca 2020 r. w konsultacjach publicznych, w formie wideokonferencji, projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju  w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników...

26.06.2020 Trzeci cykl szkoleń w ramach Projektu POWER (etap II) zakończony

Dotąd w trzech tygodniowych sesjach szkoleniowych Projektu POWER przeszkoliliśmy już 120-tu przedstawicieli administracji. W organizowanym zdalnie trzecim cyklu, 22-26 czerwca 2020 r.,  wzięło udział 40 osób. Szkolenia „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e administracji – działania...

26.06.2020 Uruchomienie nowej aplikacji mapowej przystosowanej do obsługi na urządzeniach mobilnych

Uruchomiono nową kompozycję mapową serwisu www.geoportal.gov.pl dostosowaną do urządzeń mobilnych z systemem Android i iOS. Kompozycja uruchamia się automatycznie w chwili wejścia z takiego urządzenia na adres www.geoportal.gov.pl oraz zawsze może być uruchomiona niezależnie pod adresem ...