23.03.2021 Aktualny stan informatyzacji narad koordynacyjnych

Obecnie 60% powiatów wykorzystuje elektroniczne narzędzia do prowadzenia narad koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu. Największy poziom zaawansowania widać w województwie wielkopolskim, gdzie 28 powiatów wykorzystuje wdrożone rozwiązania, co stanowi cyfryzację województwa na...

23.03.2021 Numeryczny Model Terenu – dostępny w usłudze WCS

Opublikowaliśmy usługę WCS dotyczącą Numerycznego Modelu Terenu. Usługa jest dostępna pod adresem: https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/NMT/GRID1/WCS/DigitalTerrainModel Usługa WCS (Web Coverage Service) – jest usługą pobierania danych przestrzennych zapisanych w modelu...

22.03.2021 Głosuj na najlepszych i weź udział w plebiscycie na „Najlepszy ODGiK szczebla powiatowego w roku 2020”

Jeszcze do 30 marca 2021 r. można głosować w plebiscycie na „Najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla powiatowego w roku 2020”. Dotąd swój głos oddało ponad 1850 Geodetów Uprawnionych. Głos można oddać za pośrednictwem portalu plebiscytowego , korzystając...