22.03.2021 Ortofotomapa standardowa w układzie WGS84

W usłudze WMTS ortofotomapy standardowej dodaliśmy możliwość wyświetlania danych w układzie współrzędnych WGS84. Jest to uniwersalny dla całego świata układ współrzędnych geograficznych, który powszechnie stosowany jest w urządzeniach nawigacyjnych. Użytkownik łącząc się w oprogramowaniu...

19.03.2021 GUGiK na 31st ERES Industry Seminar

Zorganizowane 19 marca 2021 r., tym razem zdalnie, przez Katedrę Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Gdańskiego wraz z European Real Estate Society (ERES) seminarium było poświęcone tematyce „BIG DATA IN REAL ESTATE”. Główny Urząd Geodezji i Kartografii reprezentowała Dyrektor Departamentu...

19.03.2021 Nowe umowy na aktualizację baz BDOT10k

W ramach ogłoszonego przez GUGiK na koniec 2020 roku zamówienia publicznego na aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) 16 i 18 marca 2021 r. zostały zawarte 22 umowy. W ramach umów zostaną zaktualizowane obszary następujących powiatów: w województwie dolnośląskim:...