22.06.2020 Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Działając na podstawie § 36 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Ministra Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2020 r. MR-98-UM/20, Główny Geodeta Kraju przekazał do...

19.06.2020 O jawności ksiąg wieczystych w „Przeglądzie Geodezyjnym”

Polecamy Państwa uwadze artykuł dr. nauk prawnych, sędzi WSA w Warszawie Magdaleny Durzyńskiej ,, Numer księgi wieczystej w kontekście zasady jawności rejestrów publicznych ” opublikowany w najnowszym numerze „Przeglądu Geodezyjnego” (czerwiec 2020 r.). Zachęcamy do lektury tego tekstu, w...

19.06.2020 Nagrodzono najlepsze prace w dziedzinie geoinformacji w II edycji konkursu Ministra Rozwoju

Wiceminister Rozwoju Robert Nowicki wspólnie z Głównym Geodetą Kraju dr hab. inż. Waldemarem Izdebskim podczas wideokonferencji ogłosili laureatów II edycji „Konkursu Ministra Rozwoju na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w...