17.03.2021 Ortofotomapa standardowa – dostępna w usłudze WCS

Opublikowaliśmy usługę WCS dotyczącą ortofotomapy standardowej. Usługa jest dostępna pod adresem: https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/ORTO/WCS/StandardResolution Usługa WCS (Web Coverage Service) – jest usługą pobierania danych przestrzennych, zapisanych w modelu rastrowym, jak...

16.03.2021 Zmarł prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski

Prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski, dyrektor Instytutu Geodezji i Geoinformatyki, członek Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Międzynarodowej Asocjacji Geodezji i Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, członek korespondent Niemieckiej Komisji Geodezji przy Bawarskiej Akademii...

16.03.2021 Aktualny stan informatyzacji narad koordynacyjnych

Obecnie 225 powiatów, co stanowi 59% wszystkich powiatów, wdrożyło elektroniczne narzędzia do prowadzenia narad koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu. W 162 powiatach narady koordynacyjne są prowadzone w pełni elektronicznie, w 45 powiatach elektronicznie przyjmowane są...