23.06.2020 Telekonferencja - konsultacje publiczne projektu rozporządzenia w sprawie standardów technicznych

Główny Geodeta Kraju, działając na podstawie upoważnienia Ministra Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2020 r. MR-98-UM/20, zaprasza na konsultacje publiczne, w formie wideokonferencji, projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów...

23.06.2020 Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Zgodnie z informacja na...

23.06.2020 Nowe fotogrametryczne zdjęcia lotnicze z 2020 roku w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne fotogrametryczne zdjęcia lotnicze z 2020 roku o terenowym rozmiarze piksela 5 cm dla obszaru miast Poznań i Żory oraz 25 cm dla części województw wielkopolskiego i podlaskiego. Przewidujemy, że pierwsze ortofotomapy...