18.06.2020 Aktualizacja danych podstawowej osnowy poziomej dla 88 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane paczki danych podstawowej osnowy poziomej dla 88 powiatów. Nowe dane pochodzą ze zweryfikowanych i wprowadzonych do bazy wyników przeglądów osnowy podstawowej, wykonywanych w ostatnich latach. Aktualizacja danych objęła przede...

18.06.2020 Usługa KIEG z użytkami i konturami klasyfikacyjnymi

Usługa Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów ( KIEG ) została uzupełniona o dwie nowe warstwy tj.: „ Użytki gruntowe ” i „ Kontury klasyfikacyjne ”. Publikowane informacje pochodzą z powiatowych usług sieciowych, które już takie dane publikują. Obecnie dotyczy to prawie połowy wszystkich...

18.06.2020 Aktualizacja danych podstawowej osnowy wysokościowej dla 256 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane paczki danych podstawowej osnowy wysokościowej dla 256 powiatów. Nowe dane pochodzą ze zweryfikowanych i wprowadzonych do bazy wyników przeglądów osnowy podstawowej, wykonywanych w ostatnich latach. Aktualizacja danych objęła przede...