18.06.2020 Prezentacja GUGiK podczas konferencji Permanent Committee on Cadastre

W formie wideokonferencji w dniach 16-17 czerwca 2020 r. odbyły się: posiedzenie Stałego Komitetu ds. Katastru (PCC) oraz warsztaty EuroGeographics. Spotkania zorganizowano w ramach programu Prezydencji Chorwacji w Radzie UE. Tematem przewodnim wydarzenia było: „Znaczenie danych zw....

17.06.2020 Wideokonferencja „Dobre praktyki przeprowadzania modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków”

Główny Geodeta Kraju zaprasza przedstawicieli powiatów na wideokonferencję poświęconą przedstawieniu dobrych praktyk przeprowadzania modernizacji EGiB. Wideokonferencja odbędzie się  25 czerwca 2020 r.   w godz. 10:00 – 13:00 . Celem spotkania jest wymiana doświadczeń dotyczących...

17.06.2020 Aktualizacja stanu wdrażania układu PL-EVRF-2007-NH

W serwisie www.geoportal.gov.pl zaktualizowaliśmy warstwę „Stan wdrażania układu PL‑EVRF2007‑NH”. Według najnowszych informacji stan wdrożenia układu PL-EVRF2007-NH przedstawia się następująco: 177 powiatów wdrożyło układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH, 47 jest w trakcie jego...