18.06.2020 Aktualizacja danych podstawowej osnowy wysokościowej dla 256 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane paczki danych podstawowej osnowy wysokościowej dla 256 powiatów. Nowe dane pochodzą ze zweryfikowanych i wprowadzonych do bazy wyników przeglądów osnowy podstawowej, wykonywanych w ostatnich latach. Aktualizacja danych objęła przede...

18.06.2020 Prezentacja GUGiK podczas konferencji Permanent Committee on Cadastre

W formie wideokonferencji w dniach 16-17 czerwca 2020 r. odbyły się: posiedzenie Stałego Komitetu ds. Katastru (PCC) oraz warsztaty EuroGeographics. Spotkania zorganizowano w ramach programu Prezydencji Chorwacji w Radzie UE. Tematem przewodnim wydarzenia było: „Znaczenie danych zw....

17.06.2020 Wideokonferencja „Dobre praktyki przeprowadzania modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków”

Główny Geodeta Kraju zaprasza przedstawicieli powiatów na wideokonferencję poświęconą przedstawieniu dobrych praktyk przeprowadzania modernizacji EGiB. Wideokonferencja odbędzie się  25 czerwca 2020 r.   w godz. 10:00 – 13:00 . Celem spotkania jest wymiana doświadczeń dotyczących...