10.03.2021 Nowy adres usługi dla Krajowej Integracji Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego

Usługa sieciowa Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (KIMP) , zapewniająca dostęp do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, została udostępniona pod nowym adresem: ...

09.03.2021 Aktualny stan wdrażania układu PL-EVRF-2007-NH

Obecnie 207 powiatów, co stanowi 54% wszystkich powiatów, wdrożyło układ wysokościowy PL‑EVRF2007-NH. W 102 powiatach trwają prace związane z jego wprowadzeniem, a 71 powiatów przygotowuje się do rozpoczęcia prac wdrożeniowych. Aktualny stan wdrożeń przedstawiamy poniżej. Stan...

09.03.2021 Rozpoczęto proces konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

Działając na podstawie stosownych upoważnień Główny Geodeta Kraju przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. Treść projektu i...