04.01.2021 Statystyka pobierania danych w 2020 r.

Dane przestrzenne uwolnione dzięki nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne można pobierać od 31 lipca 2020 r. m.in. ze strony www.geoportal.gov.pl . Od momentu uwolnienia danych przestrzennych pobrano ich już ponad 320 TB , co daje dziennie średnią ok. 2 TB ....

31.12.2020 Podsumowanie wykorzystania serwisu www.geoportal.gov.pl w 2020 roku

W roku 2020 serwis www.geoportal.gov.pl zanotował ponad 5,46 miliona odwiedzin, co w stosunku do liczby odwiedzin w roku 2019 daje przyrost ok. 38 %. Statystyki odwiedzin od 2017 do 2020 roku przedstawia wykres poniżej. Największą liczbę odwiedzin tj. 727 726 odnotowano w...

31.12.2020 Statystyki usług KIEG i ULDK w roku 2020

W roku 2020 usługa KIEG (Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów) uzyskała ponad 2,14 mld wywołań, co w stosunku do liczby wywołań z roku 2019 stanowi wzrost o ponad  40 %. Duży wzrost wykorzystania w 2020 roku odnotowała również usługa ULDK (Usługa Lokalizacji Działek...